Familie og venner

I kapitlet Familie og venner har du lært om:

- kva ein familie er
- korleis vi kan få det fint saman på skolen
- kvifor vi har normer og reglar

Her finn du oppgåver knytte til dette kapitlet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2007

© Cappelen Damm AS