De første som dyrket jorda

I kapitlet Dei første som dyrka jorda har du lært om:

- kva dei første bøndene dyrka

- kva for husdyr dei hadde
- kva slags hus dei budde i
- kva ei skubbekvern er
- kva svibruk er

Her finn du oppgåver knytte til dette kapitlet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2007

© Cappelen Damm AS