Husdyr

I kapitlet Husdyr har du lært om:

- kva barna til høna og hanen heiter
- kvar osten kjem frå
- kva vi kan lage av ull

Her finn du oppgåver knytte til dette kapitlet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.11.2008

© Cappelen Damm AS