Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

Nordpolen og Sørpolen

I kapitlet Nordpolen og Sørpolen har du lært om:

- kva dei fire himmelretningane heiter
- kva lengdegradar og breiddegradar er
- korleis det ser ut på Nordpolen og Sørpolen
- kor kaldt det er på Sørpolen

Her finn du oppgåver knytte til kapitlet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2007

© Cappelen Damm AS