Bronsealderen

I kapitlet Bronsealderen har du lært om:

- kva bronse er
- kva dei laga av bronse
- kva ein ard er
- kva ei helleristing er

Her finn du oppgåver knytte til kapitlet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2007

© Cappelen Damm AS