Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

Frå barn til vaksen

I kapitlet Frå barn til vaksen har du lært om:

- korleis eit menneskeliv startar
- kva eit foster er
- kva  barn lærer det første leveåret
- kva endringar som skjer i ungdomstida
- korleis det er å vere vaksen

Her finn du oppgåver knytte til kapitlet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2007

© Cappelen Damm AS