Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

Fuglar

I kapitlet Fuglar har du lært om:

- kvifor  trekkfuglane kjem tilbake
- kvar  fuglane byggjer reir
- kva  fuglane lagar reir av
- kva  kamuflasjefargar er
- kva for fiendar fuglane har

Her finn du oppgåver knytte til kapitlet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2007

© Cappelen Damm AS