Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

Flyte og søkke

I kapitlet Flyte og søkke har du lært om:

- kvifor ein badering flyt
- korleis store, tunge skip kan flyte
- kvifor ei tom plastflaske med kork ikkje søkk
- kvifor ein stein søkk


Her finn du oppgåver knytte til kapitlet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2007

© Cappelen Damm AS