Livet i ferskvatn

I kapitlet Livet i ferskvatn har du lært om:

- pinnar som går i vatnet
- fiskar som lever i ferskvatn
- kva ei næringskjede er
- kvifor homyggen stikk
- plantar som lever i vatn

Her finn du oppgåver knytte til kapitlet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2007

© Cappelen Damm AS