Byggje og balansere

I kapitlet Byggje og balansere har du lært om:

 

- kva tyngdekraft og tyngdepunkt er
- korleis du kan få forskjellige gjenstandar til å balansere
- nokre typar bruer
- korleis du sjølv kan planleggje og byggje ein modell av ei bru
- kor stor belastning forskjellige former kan tole

Her finn du oppgåver knytte til dette kapitlet.

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.08.2008

© Cappelen Damm AS