Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

Verdsrommet

I kapitlet Verdsrommet har du lært om:

 

- Mjølkevegen
- kva planetane heiter
- rekkjefølgja på planetane i solsystemet vårt
- litt om forskjellen på planetane
- nokre stjernebilete
- myter og segner om stjernebileta
- nordlys

Her finn du oppgåver knytte til dette kapitlet.

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.08.2008

© Cappelen Damm AS