Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

Maur

I kapitlet Maur har du lært om:

- kroppsdelane til ein maur
- namn på medlemmene i eit maursamfunn
- livssyklusen til maur
- at nokon dyr et maur, og at maur et andre dyr
- nedbryting i naturen
- korleis vi skal oppføre oss i naturen

Her finn du oppgåver knytte til dette kapitlet.

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.08.2008

© Cappelen Damm AS