Samar

I kapitlet Samar har du lært om:

- at samane har budd i Noreg veldig lenge
- korleis samane levde i steinalderen
- årstidene til samane
- helleristningar
- nokre samiske mytar, segner og eventyr
- litt om forskjellen på livet til samane før og no

Her finn du oppgåver knytte til dette kapitlet.

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.08.2008

© Cappelen Damm AS