Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

Jernalderen

I kapitlet Jernalderen har du lært om:

- kvifor denne perioden blir kalla jernalderen
- omtrent når jernalderen var i Noreg
- kvar jern finst
- kva dei brukte jern til, og kva eigenskapar jern har
- at mange gardar blei rydda og dyrka opp
- korleis folk budde i jernalderen
- gravskikkar
- runer
- bygdeborger

Her finn du oppgåver knytte til dette kapitlet.

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.08.2008

© Cappelen Damm AS