Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

Medium

I kapitlet Medium har du lært om:

- kva du kan finne i ei avis
- korleis du kan lese aviser på papir og på internett
- nyheiter
- lesarbrev
- korleis du kan sortere innhaldet i kategoriar
- korleis du kan lage di eiga avis
- kva det er viktig å tenkje på når du bruker internett

Her finn du oppgåver knytte til dette kapitlet.

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.08.2008

© Cappelen Damm AS