Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

JORDA, SOLA OG MÅNEN

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 02.10.2006

© Cappelen Damm AS