Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

NOREG I RAUDT, KVITT OG BLÅTT

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 02.10.2006

© Cappelen Damm AS